elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 28.02.2024
Jesteś tutaj:

Status prawny

STATUS PRAWNY SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie została powołana aktem założycielskim dnia 1 września 1964 r.

Organem prowadzącym szkołę jest  Miasto Stołeczne Warszawa. Szkołą jest jednostką samorządową.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

 
 

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie
Kamila Rudzińska

e-mail: iod.wawer@edukompetencje.pl

 

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
    poz. 1781).
  3. Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Dominik Pawlik
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2022
Liczba wyświetleń: 685
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.11.2022
22:33:33
edycja
Dominik Pawlik
Status prawny
20.11.2022
22:32:49
edycja
Dominik Pawlik
Status prawny
20.11.2022
22:32:48
edycja
Dominik Pawlik
Status prawny
20.11.2022
22:30:18
edycja
Dominik Pawlik
Status prawny